Consultanta

Autorizatie DSP

Autorizatie DSV

business

SOFIA ADR CONSULTING

Consultanta pentru restaurant, cafenele, magazine, plafare

Oferim asistenta de specialitate pentru implementarea sistemului HACCP, ISO 9001 si ISO 14001 si servicii gratuite de colectare a deseurilor restaurantelor care doresc intreg pachetul de servicii oferite de societatea noastra.

Consultanta pentru cabinete medicale

Externalizarea totala a serviciilor de mediu pentru cabinetele medicale va elimina riscul de a fi amendat si astfel veti fi asigurat ca indepliniti cerintele de raportare solicitate de autoritati.

Consultanta in vederea autorizarii DSP

Oferim asistenta de specialitate pentru autorizarea saloanele de infrumusetare, cabinetelor medicale, clinicilor medicale.

Calculul valorilor nutriționale ale produselor alimentare

Calculul valorilor nutriționale ale produselor alimentare, conform Regulamentului (CE) 1169 din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare.

Conform cerințelor acestui regulament, este necesară o declarație nutrițională obligatorie pentru alimentele comercializate, care să cuprindă:

 1. Valoarea energetică;
 2. Continutul de grăsimi, din care grăsimile saturate;
 3. Conținutul de glucide si zaharuri;
 4. Proteine;
 5. Sare

Toate aceste informații nutriționale, vor trebui precizate pe etichetele si ambalajele produselor.

Obligativitatea implementării acestor cerințe privind declarația nutrițională, este 13 decembrie 2016.  Specialiștii noștri, folosind calcule matematice, acceptate de către autorități, vă pot ajuta în calculul acestor informații, deoarece nu sunt obligatorii analizele de laborator pentru fiecare produs in parte

Sistemul de Management al Siguranţei Alimentului – HACCP

 • Identificarea, evaluarea  contaminanţilor potenţiali (“pericole potenţiale”) si stabilirea masurilor de preventive control;
 • Determinarea Punctelor Critice de Control (CCP)
 • Determinarea limitelor critice (valori ale anumitor parametric in punctele critice de control);
 • Stabilirea sistemului de monitorizare a punctelor critice de control;
 • Determinarea acţiunilor corective adecvate;
 • Stabilirea documentelor şi înregistrărilor adecvate;
 • Stabilirea procedurilor de verificare a eficacităţii sistemului HACCP.

De ce are nevoie de firma Dumneavoastră de HACCP?

 • Este obligatoriu din punct de vedere legal: Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE.
 • Pentru a  demonstra, faţă de clienţişi autoritati legale, că toate pericolele potenţiale sunt sub control;
 • Pentru a oferi pietei internesi externe produse sigure pentru consum;
 • Ca o recunoastere si prestigiuprecum si posibilitatea de a va elimina concurenta;
 • Agreerea ca furnizor autorizatpentru clientii d-voastră;
 • Cresterea profiturilorprin eficientizarea costurilor;
 • Protejarea imaginii firmei prin prevenirea aparitieide probleme, pentru produsele d-voastra,  datorate practicilor de lucru si igienă necorespunzatoare ale salariaţilor, ceea ce înseamnă: reclamatii, retrageri de produse, interventii ale autoritatilor legale, etc.

Continuitatea activităţii de producere a alimentelor este condiţionată în mod decisiv de restructurarea sau modernizarea unităţilor de producţie, de implementarea normelor de igiena si bune practici de lucru, precum si de implementarea sistemului HACCP, pentru producerea de alimente sigure pentru consum.

Care sunt avantajele sistemului HACCP pentru o societatea comercială:

 • Este un sistem operant de management al siguranţei alimentului
 • Este propria sa responsabilitate:
  • de a face analiză HACCP
  • de a evalua propriile pericole
  • de a determina şi asigura propriile măsuri de control
  • HACCP îi pune în alertă şi pe furnizori
  • achiziţionarea pe bază de specificaţii si controlul pericolelor;
  • HACCP te poate transforma într-un furnizor preferat
  • Încrederea meritată din partea clienţilor se câştigă datorită produselor sigure, oferite constant acestora.

Specialistii nostrii, cu experienţă in domeniul managementului  siguranţei alimentare,  vă ofera servicii de instruire si consultantă pentru implementare HACCP, conform urmatoarelor standarde:

IFS International Food Standard

Sistemul de management al mediului, în conformitate cu ISO 14001

Ce este Managementul Mediului si de ce este important ?

Managementul mediului are drept scop utilizarea responsabila a resurselor naturale, economice si umane astfel incat mediul sa fie protejat si imbunatatit. O utilizare mai eficienta a electricitatii si a combustibililor combinata cu niste costuri reduse de expediere a deseurilor prin introducerea masurilor de reciclare, va rezulta in costuri reduse de operare. Experienta companiilor care au introdus deja managementul mediului in productia lor, arata ca aceste companii au un avantaj competitiv. Profiturile de pe urma costurilor reduse de operare si a imbunatatirii relatiilor cu noii clienti, ca si cu vechi, sunt mai mari decat costurile implementarii managementului mediului. De aceea managementul mediului este in general o “afacere buna”.

Care sunt avantajele implementării ISO 14001 pentru o organizatie?

 1. Imbunătăţirea imaginii şi a relaţiilor publice;
 2. Cucerirea unor noi pieţe de desfacere;
 3. Câştigarea încrederii părţilor interesate, inclusiv a autorităţilor de mediu;
 4. Indeplinirea unor posibile criterii de licitatie;
 5. Asigurarea partenerilor si clientilor ca se respecta legislatia de mediu;
 6. Oferirea increderii comunitatii locale in ceea ce priveste politica de ocrotire a mediului inconjurator de catre societatea certificata.
 7. Limitarea incidentelor ce implica responsabilitatea juridica a organizatiei;
 8. Cresterea prezentei pe piata, cu deosebire pe piata internationala;
 9. Conditiile de acordare a asigurarilor si a creditelor pot deveni mai avantajoase;
 10. Satisfacerea cerintelor actuale ale pietei privind realizarea de produse ecologice;

Standardul ISO 14001 are ca scop general declarat sustinerea protectiei mediului prevenirea poluarii, în echilibru cu necesitatile socio-economice.

Ca scop specific, standardul îsi propune sa ofere organizatiilor toate elementele necesare construirii efective a unui SMM, care sa poata fi integrat în managementul global al organizatiei si care sa permita atingerea obiectivelor referitoare la mediu si a celor economice stabilite.

Standardul stabileste cerintele referitoare la un SMM, care sa permita unei organizatii sa-si formuleze politica si obiectivele de mediu tinând seama de cadrul legislativ si de aspectele de mediu ale activitatilor pe care le desfasoara.

Standardul ISO 14001 poate fi aplicat de orice organizatie, indiferent de tip, marime si indiferent de tipurile de activitati desfasurate, nu doar celor industriale.

Managementul de mediu, ca orice management, trece dincolo de litera stricta a legii şi pune în aplicare spiritul ei, principiile protectiei mediului.

Aceste principii vizeaza prevenirea impacturilor asupra mediului sau mentinerea lor în limitele legale.

Managementul de mediu se bazeaza pe întelegerea cerintelor din legile si reglementarile aplicabile, precum si a celorlalte cerinte adoptate de organizatie.

În perspectiva viitoarei integrari în Uniunea Europeana, se pune un accent tot mai mare pe implementarea directivelor europene referitoare la protectia mediului, directive transpuse în aq-uisul comunitar.

Implementarea unui SMM ajuta organizatia sa se adapteze mai bine cerintelor Comunitatii Europene.

Pentru implementarea unui sistem de management de mediu într-o organizatie, trebuiesc parcurse cinci etape:

 1. Stabilirea politicii de mediu;
 2. Planificarea activitatilor de mediu;
 3. Implementare si functionare;
 4. Verificare si actiune corectiva;

Analiza efectuata de conducere.

Implementarea Sistemelor de Management al Calitatii

Implementarea sistemelor de management al calitatii trebuie facuta cu scopul de a creste eficienta, productivitatea si competivitatea organizatiei. Ea trebuie sa includa aspecte umane si manageriale.

Exista o multitudine de factori care conduc la necesitatea abordarii managementului calitatii, dintre care mentionam:

 • Realizarea increderii in produse si servicii
 • Satisfacerea clientului
 • Imbunatatirea imaginii pe piata
 • Imbunatatirea calitatii produselor si serviciilor
 • Castigarea de noi segmente de piata
 • Reducerea costurilor non-calitatii
 • Cresterea profitului
 • Abordarea favorabila a unor relatii contractuale
 • Alinierea la cerintele unor standarde internationale
 • Diminuarea efectelor presiunii pietii
 • Satisfactia, motivatia, angajamentul, constientizarea personalului propriu
 • Certificarea, ca parte a culturii calitatii

Implementarea Sistemului de Management al calitatii si obtinerea certificatului ISO 9001: 2015, va aduce mari avantaje pentru firma d-voastra:

 • Recunoastere si prestigiu precum si posibilitatea de a va elimina concurenta;
 • Crearea unei imagini favorabile
 • Demonstrarea profesionalismului si seriozitatii firmei;
 • Focalizarea pe client si imbunatatirea continua;
 • Cresterea cifrei de afaceri;
 • Agreerea ca furnizor autorizat pentru clientii d-voastra
 • Cresterea profiturilor prin eficientizarea costurilor.
 • Mai buna gestionare a proceselor;
 • Largirea pietelor de desfacere:
 • Dorinta de extindere pe pietele externe;
 • Cresterea posibilitatilor de vanzare;
 • Participarea la licitatii si adjudecarea unor proiecte;
 • Satisfactia unor cerinte exprimate de clienti.

Etapele implementarii sistemului de management al calitatii:

 1. Analiza diagnostic a organizatiei;
 2. Stabilirea politicii si a obiectivelor în domeniul calitatii de catre managementul de vârf;
 3. Constituirea Compartimentului Calitate;
 4. Instruirea personalului organizatiei în domeniul managementului calitatii;
 5. Identificarea proceselor sistemului de management al calitatii, stabilirea indicatorilor de performanta;
 6. Elaborarea documentelor sistemului de management al calitatii;
 7. Instruirea personalului organizatiei în domeniul auditurilor interne ale calitatii;
 8. Efectuarea de audituri interne;
 9. Efectuarea de audituri externe de secunda parte la furnizori (dupa caz);
 10. Stabilirea si aplicarea actiunilor corective/preventive;
 11. Revizia si definitivarea documentelor sistemului de management al calitatii;
 12. Efectuarea analizei de management;
 13. Efectuarea auditului de certificare si certificarea;

Sisteme de manangement al sigurantei alimentului

Sisteme de manangement al sigurantei alimentului – Cerinte pentru organizatiile din cadrul lantului alimentar specifica cerintele sistemului de management al sigurantei alimentului, care combina urmatoarele elemente cheie, general recunoscute pentru asigurarea sigurantei aliementului de-a lungul lantului alimentar pana la punctul final de consum:

 • comunicarea interactiva;
 • sistem de management;
 • controlul proceselor;
 • principii HACCP;
 • programe preliminare.

ISO 22000 aduce ca si noutati in sistemul de siguranta alimentului:

 • Cerinte suplimentare referitoare la documentatie;
 • Planificarea sistemului de management al sigurantei alimentului;
 • Comunicare;
 • Pregatire si raspuns in caz de urgenţă;
 • Programe preliminare (PRP);
 • Stabilirea programelor preliminare operationale;
 • Actualizare informatii si documente preliminare referitoare la PRP si planul HACCP;
 • Planificarea verificarii;
 • Validare verificare si imbunatatire.

Avantajele implementarii unui sistem de management al sigurantei alimentului bazat pe principiile HACCP:

 • Este un sistem preventiv care reduce pana la disparitie riscurile alimentare;
 • Reprezinta un angajament al organizatiei care va imbunatati imaginea acesteia;
 • Reduce necesitatea si costurile testarii finale a produsului;
 • Creste increderea consumatorilor in produs;
 • Reduce drastic posibilitatea aparitiei accidentelor care pot duce la contaminarea produselor;
 • Pe termen lung scad costurile legate de pierderile de materie prima si rechemarea produselor din piata;
 • Asigurarea conformarii la legislatia in vigoare;
 • Mai buna comunicarea cu autoritatile (ANPC, ANSVSA, DSP);
 • Motivarea personalului.

Se poate implementa integrat cu ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

ESTE UTIL DOAR CEEA CE NE INTERSEAZA PENTRU AFACERI.