Serviciile Noastre

SOFIA ADR CONSULTING oferă consultanţă pentru implementarea, certificarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a următoarelor sisteme:

Sistemul de management al calităţii, în conformitate cu ISO 9001

Sistemul de management al mediului, în conformitate cu ISO 14001

HACCP, în conformitate cu standardele Codex Alimentarius

Sisteme de management integrate, calitate, mediu, siguranţă alimentară, sănătate şi securitate ocupaţională.

Sistemul de management al sigurantei alimentelor, în conformitate cu ISO 22000, IFS International Food Standard

Contact

Pentru mai multe informatii despre serviciile noastre va invitam sa ne contactati!

Calculul valorilor nutriționale

Calculul valorilor nutriționale ale produselor alimentare, conform Regulamentului (CE) 1169 din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare.

Conform cerințelor acestui regulament, este necesară o declarație nutrițională obligatorie pentru alimentele comercializate, care să cuprindă:

 1. Valoarea energetică;
 2. Continutul de grăsimi, din care grăsimile saturate;
 3. Conținutul de glucide si zaharuri;
 4. Proteine;

Toate aceste informații nutriționale, vor trebui precizate pe etichetele si ambalajele produselor.

Obligativitatea implementării acestor cerințe privind declarația nutrițională, este 13 decembrie 2016.  Specialiștii noștri, folosind calcule matematice, acceptate de către autorități, vă pot ajuta în calculul acestor informații, deoarece nu sunt obligatorii analizele de laborator pentru fiecare produs in parte.

Standardul ISO 14001

Ca scop specific, standardul îsi propune sa ofere organizatiilor toate elementele necesare construirii efective a unui SMM, care sa poata fi integrat în managementul global al organizatiei si care sa permita atingerea obiectivelor referitoare la mediu si a celor economice stabilite.

Standardul stabileste cerintele referitoare la un SMM, care sa permita unei organizatii sa-si formuleze politica si obiectivele de mediu tinând seama de cadrul legislativ si de aspectele de mediu ale activitatilor pe care le desfasoara.

Standardul ISO 14001 poate fi aplicat de orice organizatie, indiferent de tip, marime si indiferent de tipurile de activitati desfasurate, nu doar celor industriale.

Managementul de mediu, ca orice management, trece dincolo de litera stricta a legii şi pune în aplicare spiritul ei, principiile protectiei mediului.

Aceste principii vizeaza prevenirea impacturilor asupra mediului sau mentinerea lor în limitele legale.

Managementul de mediu se bazeaza pe întelegerea cerintelor din legile si reglementarile aplicabile, precum si a celorlalte cerinte adoptate de organizatie.

În perspectiva viitoarei integrari în Uniunea Europeana, se pune un accent tot mai mare pe implementarea directivelor europene referitoare la protectia mediului, directive transpuse în aq-uisul comunitar.

Implementarea unui SMM ajuta organizatia sa se adapteze mai bine cerintelor Comunitatii Europene.

Pentru implementarea unui sistem de management de mediu într-o organizatie, trebuiesc parcurse cinci etape:

 1. Stabilirea politicii de mediu;
 2. Planificarea activitatilor de mediu;
 3. Implementare si functionare;
 4. Verificare si actiune corectiva;

Analiza efectuata de conducere.

ISO 22000

Avantajele implementarii unui sistem de management al sigurantei alimentului bazat pe principiile HACCP:

 • Este un sistem preventiv care reduce pana la disparitie riscurile alimentare;
 • Reprezinta un angajament al organizatiei care va imbunatati imaginea acesteia;
 • Reduce necesitatea si costurile testarii finale a produsului;
 • Creste increderea consumatorilor in produs;
 • Reduce drastic posibilitatea aparitiei accidentelor care pot duce la contaminarea produselor;
 • Pe termen lung scad costurile legate de pierderile de materie prima si rechemarea produselor din piata;
 • Asigurarea conformarii la legislatia in vigoare;
 • Mai buna comunicarea cu autoritatile (ANPC, ANSVSA, DSP);
 • Motivarea personalului.

ISO 9001: 2015

Va aduce mari avantaje pentru firma d-voastra:

 • Recunoastere si prestigiu precum si posibilitatea de a va elimina concurenta;
 • Crearea unei imagini favorabile
 • Demonstrarea profesionalismului si seriozitatii firmei;
 • Focalizarea pe client si imbunatatirea continua;
 • Cresterea cifrei de afaceri;
 • Agreerea ca furnizor autorizat pentru clientii d-voastra
 • Cresterea profiturilor prin eficientizarea costurilor.
 • Mai buna gestionare a proceselor;
 • Largirea pietelor de desfacere:
 • Dorinta de extindere pe pietele externe;
 • Cresterea posibilitatilor de vanzare;
 • Participarea la licitatii si adjudecarea unor proiecte;
 • Satisfactia unor cerinte exprimate de clienti.

Trasabilitatea

Trasabilitatea este posibilitatea de a urmări mișcarea bunurilor de-a lungul filierelor comerciale .Esențială atunci când se stabilesc metode și tehnici moderne de procesare – ambalare care să ducă la creșterea siguranței alimentelor și a trasabilității produselor pe întreaga filieră de la fermă la consumator . Cerință legală și extrem de importantă pentru produsele alimentare.    Trasabilitatea conform ISO 8402 se referă la abilitatea de a urmări (detecta) istoria, aplicabilitatea sau locaţia unei entităţi prin intermediul înregistrărilor referitoare la datele de identificare. Dacă entitatea se referă la un produs atunci trasabilitatea se referă la:

 • Originea materialelor şi părţilor care intră în componenţa acestuia;
 • Istoria procesării produsului;
 • Distribuţia şi locaţia produsului după livrare. reprezintă o abordare inovativă
 • permit verificarea originii alimentelor;
 • va avea un impact semnificativ atât pentru consumatorii finali, cat si pentru organele legislative, producătorii din industria alimentară, implicând mari reduceri de costuri.

 Trasabilitatea se bazează pe identificarea operatorilor şi a produselor în toate inelele filierei şi pe observarea şi înregistrarea informaţiilor care descriu procesul de formare şi transformare al produsului. Noile regulamente şi în particular noile directive europene (178/2002), aplicate din 1 ianuarie 2005, impun anumite cerinţe pentru trasabilitatea alimentelor.  Trasabilitatea pe lanţul alimentar, care stabileşte legătura informaţională între diferite entităţi, nu poate fi realizată fără o integrare bazată pe o abordare pe verticală a informaţiilor. În acest sens este necesară o planificare riguroasă, încă din primele etape de dezvoltare, care să ia în considerare trei elemente principale, esenţiale pentru asigurarea succesului oricărui sistem de trasabilitate:

 1. compatibilitate
 2. informaţii standardizate,
 3. definirea resursei care va face obiectul trasabilităţii si a unitatii trasate.

Directivele 1829 si 1830 din 2003 ale UE , reglementeaza etichetarea si trasabilitatea OMG in alimente si furaje.

Oferim servicii complete pentru obţinere de autorizaţii, avize şi licenţe, totul pentru ca afacerea dumneavoastră să funcţioneze legal:

 • Înregistrarea punctului de lucru,
 • Consultanţă şi asistenţă în obţinerea tuturor avizelor, autorizaţiilor sau licenţelor,
 • Servicii pe linie de sănătate publică şi sanitar-veterinară,
 • Servicii pe linia protecţiei muncii şi PSI,
 • Servicii pe linie de avizare /autorizare protecţia mediului
 • Asistenţă privind obţinerea autorizaţiei de funcţionare eliberate de primărie,
 • Încheierea tuturor contractelor necesare pentru funcţionarea corectă şi în parametri legali (DDD, REBU, PROTAN, LACTOBAR

Echipa noastră este formată din avocaţi, experţi în prevenirea şi stingerea incendiilor, care împreună pot oferi servicii complete de avizare/autorizare oricărui domeniu de activitate comercială.

Autorizarii DSP, DSVSA, PSI, MEDIU

 • Obtinem autorizatii pentru:- PSI (Prevenirea si Stingerea Incendiilor)- DSV (Directia Sanitar Veterinara)
 • DSP (Directia de Sanatate Publica)
 • ANPM (Agentia Nationala pentru Protectia Mediului)
 • Medicina muncii
 • Autorizatii functionare primarie

Biroul nostru de consultanta ONRC va ofera urmatoarele servicii profesioniste:

INFIINTARI SOCIETATI COMERCIALE (SRL; SNC; SA; SCA; SCS ETC).
INREGISTRAREA PERSOANELOR FIZICE AUTORIZATE SI INTREPRINDERI INDIVIDUALE SI FAMILIALE
CONSTITUIRE ASOCIATII SI FUNDATII (ONG),
REZERVARE DENUMIRE/EMBLEMA SOCIETATE
AUTORIZAREA ACTIVITATI SI SOCIETATII (obtinerea autorizatiilor de functionare prin Registrul Comertului (PSI, Protectia Muncii, Mediu, Sanitar-Veterinar)
PRELUNGIREA/REDUCEREA DURATEI DE FUNCTIONARE A SOCIETATII COMERCIALE
EXTINDERE, COMPLETARE DOMENII DE ACTIVITATE
SUSPENDARE TEMPORARA/RELUARE ACTIVITATE SOCIETATE COMERCIALA
SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETATII COMERCIALE
MODIFICAREA DENUMIRII/EMBLEMEI
TRANSFORMARE IN SOCIETATE EUROPEANA
INFIINTARE / RADIERE DE SUCURSALE / FILIALE ALE SOCIETATII COMERCIALE
INFIINTARE /RADIERE PUNCTE DE LUCRU
NUMIRE, REVOCARE, RETRAGERE, PRELUNGIRE C.A./ADMINISTRATORI, CENZORI
MENTIUNI PRELUNGIRE DOVEZI DE SEDIU SOCIAL, SEDII SECUNDARE, PUNCTE DE LUCRU
SCHIMBARE ACT DETINERE SEDIU SOCIAL / PUNCT DE LUCRU
MENTIUNI SCHIMBARE DATE DE IDENTIFICARE ALE ASOCIATILOR/ADMINISTRATORILOR
PRESCHIMBAREA CERTIFICATULUI DE INMATRICULARE/ACTUALIZARE OBIECTULUI DE ACTIVITATE
AUTORIZARE/MODIFICARE-DECLARATIE SEDIU SOCIAL, SEDII SECUNDARE, PUNCTE DE LUCRU
MENTIUNE RETRAGERE/EXCLUDERE ASOCIAT
CESIUNI/TRANSMITERE PARTI SOCIALE, ACTIUNI
MAJORARE/DIMINUAREA DE CAPITAL SOCIAL
DIZOLVARE SI LICHIDARE VOLUNTARA SOCIETATE COMERCIALA
DIVIZARE/FUZIUNE DE SOCIETATI COMERCIALE
REDACTAREA DE CONTRACTE COMERCIALE ADAPTATE SOCIETATII DVS., PERSONALIZATE
INTOCMIREA DOCUMENTATIEI IN VEDEREA OBTINERII CERTIFICATULUI DE PLATITOR
INREGISTRAREA SOCIETATII IN REGISTRUL OPERATORILOR INTRACOMUNITARI
ATESTARE ACTE DE CATRE AVOCAT